COVID-19 (Corona)

Wat is COVID-19?

COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus  SARS-CoV-2. De ziekte kan luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen. Het virus wordt verspreid door hoesten en niezen. Via druppeltjes komt het zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.

De ziekteverschijnselen van COVID-19

De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn:

Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)

  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Daarnaast hebben mensen met COVID-19 soms last van vermoeidheid, algehele pijnklachten, oogpijn, spierpijn, duizeligheid, prikkelbaarheid/verwardheid, buikpijn, afvallen/verlies van eetlust, diarree, overgeven, misselijkheid, oogontsteking en verschillende huidafwijkingen en voelen mensen zich niet lekker.

Herstel na ziekte

Het kan per persoon verschillen hoe lang het duurt voordat je hersteld bent. Hierover is nog niet veel bekend. Sommige mensen ervaren alleen verkoudheidsklachten en herstellen binnen enkele dagen, maar er zijn ook gevallen bekend van mensen die langdurig (vele weken) (verkoudheids)klachten blijven houden. Dit wordt ook wel “Long COVID-19” genoemd.

Onze praktijk heeft zich gespecialiseerd in revalidatie na COVID-19. Wij hebben scholing gehad en zijn up to date om patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt zo goed mogelijk te revalideren. Dit doen wij in samenwerking met verschillende huisartsen, Praktijk-Ondersteunend-Huisartsen (POH-GGZ) en ergotherapeuten in Purmerend en omstreken. Onze ervaring leert dat deze samenwerking tot de beste resultaten leidt. Daarnaast staan wij – door onze jarenlange samenwerking met verschillende ziekenhuizen in de regio – ook direct in contact met de longartsen en revalidatieartsen.

Vergoeding

Wanneer u verwezen wordt voor revalidatie dient u een verwijzing te hebben. De revalidatie wordt dan direct uit de basis verzekering vergoed. Deze vergoeding is voor zes maanden, waarin 50 behandelingen vergoed worden.

Mocht u nog klachten hebben, maak dan een afspraak met uw huisarts om dit te bespreken en laat u eventueel doorverwijzen voor fysiotherapie.

Kijk voor verdere informatie op de site van het RIVM.